งานตัดคอนกรีต

      บริษัทฯ เรามีบริการงานตัดคอนกรีตที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดหรือว่าความหนาของงาน ทั้งนี้รูปแบบต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ โดยงานตัดคอนกรีตแบ่งประเภทออกเป็นดังนี้

  1. งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW
  2. งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW
  3. งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW
  4. งานตัดคอนกรีตด้วย HAHD SAW
  5. งานตัดคอนกรีตด้วย LAMP&JOINT

ตัวอย่างงานที่ผ่านมา

  1. งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW

2. งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW

3. งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW

  1.  

4. งานตัดคอนกรีตด้วย HAHD SAW

5. งานตัดคอนกรีตด้วย LAMP&JOINT

     บ. เอกตะ 2017 จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับงานคอนกรีตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเจาะคอนกรีต (Coring) , งานตัดคอนกรีต (Cutting) , งานรื้อถอนอาคารและงานสแกนคอนกรีต ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รายละเอียดติดต่อ

Facebook

เจาะตัดคอนกรีต คอร์ริ่ง coring&cutting

Mail

aekkata2017@gmail.com

Phone

081-116-3631 , 098-095-3888

Call Center

02-019-5145

ติดตามข่าวสาร